most - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Pozemní most - pás země spojující dva kontinenty nebo země, který vysvětluje výskyt stejných druhů rostlin a zvířat na dvou kontinentech v překlenovací hypotéze. Tato hypotéza byla Wegenerovou teorií odmítnuta. Později se však zjistilo, že pozemní mosty skutečně existovaly, například Beringia, ale pouze mezi kontinenty, které byly blízko sebe. Open Bering Strait - nedojde k žádné rychlé změně klimatu (polsky). Nauka.Gadzetomania.pl. [přístup k 26/26/2012]. Nové důkazy Land-Bridge přidávají k tajemství 1. Američanů. NationalGeographic.com. [přístup k 26/26/2012].