souhrn - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Résumé [rezymé] nebo resumé neboli souhrn (franc. résumé ("shrnutí"); angl. summary, něm. Zusammenfassung, rus. резюме) znamená: Stručné shrnutí obsahu článku a jeho hlavních myšlenek. Dnes se místo toho častěji používá anglický výraz abstract. Zejména v USA stručný (jednostránkový) profesní životopis, obvykle stručnější než curriculum vitae (CV).V přeneseném smyslu také výsledek, "facit" například jednání. Odtud také resumovat, shrnovat, stručně vyjádřit.