skládačka - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Puzzle (původní anglická výslovnost [ˈpʌzəl] IPA, v češtině buď pazl nebo též zdomácněla výslovnost pucle, označovaná jako lidová či méně formální) je skládačka vzniklá rozřezáním destičky s obrázkem na drobné dílky charakteristických tvarů, které do sebe zapadají jen jediným správným způsobem. Později vznikly různé varianty, např. 3D puzzle, kdy se skládá prostorový objekt, např. model nějaké slavné budovy nebo koule (tzv. puzzle ball). Anglické slovo puzzle označuje jakýkoli hlavolam, skládačku, záhadu nebo také křížovku. Do češtiny a mnoha dalších jazyků bylo přejato pro označení konkrétního typu skládačky, pro kterou se v angličtině používá označení jigsaw puzzle (slovo jigsaw označuje přímočarou či lupénkovou pilku, kterou se původně destička s obrázkem rozřezávala). Místo správné anglické výslovnosti [pazl] se v Česku ujala také podoba pucle, případně puclík. Velmi rozšířená podoba pucle podle Hany Prokšové svědčí o adaptaci tohoto výrazu, možná i o neznalosti anglické výslovnosti; odpovídá pravidlům pro čtení německých textů. Internetová jazyková příručka ÚJČ AVČR i v ní citovaný Akademický slovník cizích slov uvádějí dvojí výslovnost: pazl jako náležitou a základní výslovnost, pucle jako výslovnost lidovou, vhodnou jen v méně formálních projevech, ovšem rovněž rozšířenou.