použití - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Sekvestrace oxidu uhličitého pomocí řas (zachycování uhlíku na bázi řas) je technologie, která používá oxid uhličitý ze spalin k růstu řas, aby se snížily jeho emise do atmosféry. Na rozdíl od většiny navrhovaných technik sekvestrace uhlíku zahrnuje produkci biomasy, která může být poté použita jako substrát při výrobě biopaliv a dalších komerčních produktů; neukládat to. Tato technologie tak obchází problémy spojené s nestabilitou uskladněného uhlí a kromě ekonomicky odůvodněného snižování emisí CO2 umožňuje získat příjmy z prodeje nebo používání konečných produktů v procesu. Pěstování biomasy řas může probíhat v otevřených systémech - nádrže, pánve nebo jezera, laguny a uzavřené - fotobioreaktory (PBR): panelové, válcové nebo sloupcové. Hlavními faktory omezujícími růst biomasy jsou: dostupnost minerálních solí, koncentrace oxidu uhličitého, přístup ke světlu a vodě a pH. Mezi hlavní živiny patří dusík, fosfor, železo a křemík. Nejčastěji používané bazény mají tvar jezírka a jsou vybaveny lopatkami, které zajišťují pohyb biomasy řas, zajišťující rovnoměrné osvětlení a efektivní růst. Pro efektivní využití slunečního záření by měla být hloubka do 0,3 m. Dodávání oxidu uhličitého a živin by mělo být nepřetržité.