podlaha - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Podlaha je technologický systém, který se skládá z několika vrstev. Těmi jsou nosná vrstva, tlumící vrstva, vrchní podlahová krytina. Tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí. Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být v nejnižším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní konstrukce. Konstrukce podlahy musí vyhovovat několika podmínkám jako jsou například odolnost, neprůzvučnost, bezpečnosti jako požární, hygienické atd. plovoucí podlahy tuhé podlahy dvojité podlahy podkladní vrstva - je tvořena buď podkladním betonem nebo nosnou částí stropní konstrukce vyrovnávací vrstva - slouží k vyrovnání všech nerovností na podkladové vrstvě izolační vrstva zvuková izolace tepelná izolace (izolační vata, polystyren) izolace proti vodě (např. polyethylenová folie) roznášecí vrstvy - tato vrstva má za úkol roznášet soustředěného užitného zatížení na větší plochu podkladu nášlapné vrstvy - tvoří horní povrch podlahové konstrukce lignocelulózová nášlapná vrstva - dřevo, bambus aj dlažba (nejčastěji používané jsou keramické, kamenné, betonové, dříve i dřevěné, špalíkové, cihelné, teracové a xylolitové) mazanina (většinou betonová, samonivelační, stěrková) podlahové povlaky Mechanická odolnost - musí vzdorovat mechanickým zařízením Tepelně technické požadavky - odolnost podlahy při působení vysokých teplot Akustické požadavky - schopnost zamezit šíření hluku Odolnost proti vlhkosti - zajišťuje se vodotěsnou izolací a nášlapnou vrstvou Odolnost proti mrazu - vyžaduje se například u podlah na balkóně Optické vlastnosti - povrchová vrstva podlahy ovlivňuje jas a světelný tok Bezpečnost - podlaha neklouže Požární bezpečnost - v únikových cestách je přípustný index šíření plamene 100 mm.min-1, což omezí šíření plamene Hygienická nezávadnost - odolné proti plísním, ...