předměstí - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Předměstí (též suburbium) dnes bývá součástí města a nachází se okolo jeho historického jádra. Původně byla předměstí zakládána nebo živelně vznikala před hradbami města, které ohraničovaly samotné město. To, co bylo uprostřed města, se nazývalo náměstí (od na městě), to, co bylo uvnitř hradeb (za hradbami), bylo město a co bylo před nimi, se nacházelo před městem, tedy předměstí. V prvotních dobách leckdy nebyli obyvatelé předměstí počítáni mezi obyvatele města, často tedy neměli ani stejná práva a měšťané na ně hleděli poněkud nadřazeně. Mnohá předměstí dostala název přímo po názvu městské brány, která jej s městem spojovala. V Trutnově např. Horní, Dolní a Střední, v Pardubicích Zelené a Bílé, v Hradci Králové jsou Moravské, Slezské a Pražské apod. Největší rozvoj předměstí začal s nástupem průmyslového věku, kdy začala mít předměstí více obyvatel než samotné město uvnitř hradeb. Později už se stala některá předměstí natolik rozvinutá, že byla na historickém jádru poměrem služeb zcela nezávislá a se vznikem železnice začala mít navrch. V naprosté většině byla předměstí sloučena s městem a patřila pod jeho správu.