přípojka - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Nýtové spojení - neoddělitelné, nepřímé, mechanické spojení prvků s nýty obvykle ve formě válcových čepů s hlavami. Nýtování po dlouhou dobu bylo nejdůležitější metodou spojování kovových konstrukčních prvků. Ve většině situací byly v důsledku jednodušší výrobní technologie v současné době nýtové spoje nahrazeny svařovanými a svařovanými spoji. Historicky používané při stavbě lodí. Nýtování se používá k spojování plechů, pásků a ocelových profilů, nosníků, držáků, příhradových nosníků a také k neoddělitelnému spojení různých částí strojů a předmětů. Nýtováním klíny (když jsou fólie ovinuty kolem okrajů) as vysokou hustotou nýtů lze dosáhnout vysoké těsnosti spojení. To umožňuje použití nýtů při konstrukci různých typů nádrží, včetně tlakových. == Druhy nýtovaných spojů Rozdělujeme nýtování na: obyčejné, když jsou obě „hlavy“ nýtu nad povrchem nýtovaných částí, zásuvky, čočkovitý čočková nízká houba zakryté, když jsou nýtové hlavy v jedné rovině s povrchem spojovaných částí. Protože tento typ nýtování má horší pevnostní vlastnosti, používá se pouze jako poslední možnost. Nýt v původní podobě sestává z hlavy (1) a dříku (krku) (2).