model - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Pojmem modelářství se označuje výroba konkrétních trojrozměrných modelů – existujících nebo plánovaných objektů, staveb, strojů a podobně. Důležitou roli v modelářství hraje měřítko, neboli poměr mezi velikostí předlohy a modelu. Modelářství může být jak koníčkem, tak i náplní profesní činnosti, například při výrobě forem pro výrobu, nebo při návrzích strojů, výrobních linek, ale i konkrétních výrobků, Zde je modelařina součástí designérské práce. Modelů se využívá i v architektuře, ve filmu, vědeckých výzkumech ale i v dalších oblastech lidské činnosti. Modelářský sport zastřešuje v České republice Svaz modelářů ČR (SM ČR), ve světě několik mezinárodních federací podle jednotlivých disciplín (CIAM FAI, NAVIGA, IMBRA, MOROP, ISRA, ESROC). Modelářství jako koníček se rozděluje podle dvou hledisek: Podle druhu modelu: Rádiem řízený model (RC model) Modelová železnice Autodráha Papírový model Plastikový modelPodle zobrazovaného objektu: Model letadla Model tanku Model auta Model motorky Model domu Model vesmírné lodi Model lodi Vojáčci Model železniceV kombinaci těchto dvou rozdělení pak mluvíme o RC autech, plastikových letadlech, papírových hradech a podobně.