metropole - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Polis (řecky πόλις), plurál: poleis (řecky πόλεις) znamená město, obec nebo městský stát. Slovo představuje typ starověkého řeckého městského státu, který se vyvinul v archaickém období. Jedná se o předchůdce moderního města i státu. Slovo existuje v mnoha evropských jazycích, včetně češtiny (například ve slovech policie nebo politika). S příponou „-polis“ dnes existuje spousta slov. Především se jedná o typy měst nebo států. Zde je několik příkladů: kosmopolis – velké město, jehož populace je složena z mnoha různých kulturních prostředí, často synonymum pro celý svět (srov. výraz „kosmopolitní“) ekumenopolis – město, pokrývající celou planetu, většinou ve sci-fi megapolis – mimořádně veliké a lidnaté město, oblast, která vznikla sloučením několika jiných velkých měst a jejich předměstí metropolis – mateřské město kolonie, hlavní město státu nebo oblasti nekropolis – „město mrtvých“, čili hřbitov technopolis – město s hi-tech průmyslem nebo označení pro celoplanetární společenství uživatelů internetuJiná slova představují části měst nebo spolek několika obcí dohromady. Jsou to: akropolis – „horní město“, horní část polis, většinou s pevností nebo hlavních chrámem Dekapolis – skupina deseti měst Pentapolis – skupina pěti měst Mnoho měst má ve svých názvech příponu „-polis“ (někdy zkrácenou na „-pol“), ať už jako dědictví svého založení ve starověku anebo jako výraz novodobé snahy o vznešenější, starobylejší jméno.