město - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Město (latinské oppidum, německý Städtlein, Städtchen, Markt, Flecken, Yiddish shtetl) - právní a správní sídelní jednotka přechodného charakteru mezi městem a vesnicí, s výraznou obchodní a průmyslovou (dříve řemeslnou) separací specialit a analogickou morfologií a infrastrukturou jaké (malé) město. V současné době existují v některých zemích obě správní formy města, tj. Obě města a města, např. V Litvě (miestelis), České republice (městys nebo městečko) a Německu (Kleinstadt). Takové lokality však nemají plná práva a funkce formálních měst. Ekvivalentem měst v anglické tradici byly tzv tržní města; v Norsku do roku 1952 měl termín kjøpstad podobný význam a ve Švédsku (do roku 1971) köping.