interakce - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Lékové interakce je označení pro situace, kdy při užívání více léčivých přípravků současně může docházet k tomu, že se tyto léčivé přípravky vzájemně ovlivňují. Může např. docházet k tomu, že jeden lék zesiluje či zeslabuje účinek jiného léku. Lékové interakce mohou být žádoucí nebo nežádoucí. Na nežádoucí lékové interakce je potřeba dávat pozor, protože pacient, u něhož se vyskytnou, může být v ohrožení. Kromě interakcí mezi léčivými přípravky může docházet i k interakci mezi léčivým přípravkem a potravinami, případně potravinovými doplňky (např. vitamíny). Asi nejznámější jsou interakce léčivých přípravků s grapefruitovou šťávou.Nežádoucí účinky může mít grapefruitová šťáva v kombinaci s některými léky proti rakovině, imunosupresivy, antidepresivy, s léků užívanými při vředové nemoci žaludku nebo při onemocněních prostaty.Ve zdravotnictví i lékárenství je věnována lékovým interakcím velká pozornost. Lékař, který vystavuje recept, by měl zkontrolovat, zda nedojde k interakci s některým z již užívaných léků. Někdy kontrolují interakce i lékárníci při výdeji léku.