informace - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Informace - informační služba, která se objevuje v televizi Polsat TV od 15. srpna 1993 do 10. října 2004. „Informace“ byl první zpravodajský program celostátní komerční televize. Zpočátku byla služba vysílána v 16:00, 19:50 a poslední vydání v různých časech pozdního večera (noci) jako „Obchodní informace“ v pracovních dnech s výjimkou pátek. Později byly první dvě vydání přesunuty do 15:45 a 18:45. Jarosław Sellin byl prvním šéfem redakční kanceláře. Tadeusz Święchowicz, Artur Tamborski, Tomasz Jabłoński a Wojciech Szeląg byli také v kapele. Po odchodu Sellina v roce 1998 do vlády Jerzyho Buzka vybral tým Piotr Michalak jako vedoucí redakční kanceláře a po jeho rezignaci ze zdravotních důvodů Krzysztof Panek. V té době se stala hlavní postavou stránky Dorota Gawryluk, až do roku 2004 byla vedoucí žurnalistiky pro Polsat TV. 1. září 2003 bylo hlavní vydání přesunuto do 18:30.