hlava - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Hlava státu je orgán, který je reprezentantem a symbolem státu navenek. Samotný termín vznikl jako označení pro prezidenta republiky. Tento orgán obvykle zosobňuje kontinuitu a legitimnost státu. Funkce, práva a povinnosti hlavy státu bývají definovány v ústavě. V monarchii vykonává úlohu hlavy státu monarcha. Toto pojetí je ale poměrně nové, neboť ještě v nedávné minulosti monarcha sám představoval zosobnění státu („stát jsem já“). V tomto případě monarcha nemůže být hlavou sám sobě. Monarchů neprohlašujících se za hlavu státu je však velice málo.V republice bývá hlavou státu prezident, volený parlamentem či přímo obyvateli státu. Ve Švýcarsku hlava státu neexistuje, její funkci zastává Federální rada. V republice vykonává úlohu hlavy státu prezident, který může mít i jiný titul, např.