herec - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Herec (herečka) je umělec, který dramaticky předvádí jinou postavu. K tomu využívá svého těla (mimika, pohyb, hlas). Herci se uplatňují v divadle, filmu, televizi, nebo rozhlase, případně nahrávacích studiích (audioknihy). divadelní herec (např. činoherec, muzikálový herec, tanečník, operní pěvec) filmový herec a televizní herec dabingový herec (neboli dabér) recitátor či rozhlasový herec (nebo předčítač knih z oblasti krásné literatury či voiceover apod.) mim (či jiný pohybový herec) loutkoherec komparsista (statista, herec malých rolí apod.) pornoherec profesionál – vykonává své povolání herce jakožto hlavní zdroj své obživy s tím, že v praxi může být kombinován s dalšími divadelními profesemi, jako např. scenárista, překladatel, režisér, dramaturg, moderátor či divadelní manažer apod. herec se stálým divadelním, filmovým, televizním či rozhlasovým angažmá herec na volné noze – svobodná profese poloprofesionál – vykonává povolání herce pouze příležitostně vedle svého jiného nedivadelního občanského povolání, které je hlavním zdrojem jeho obživy ochotník – vykonává svoji hereckou činnost pouze jako svůj koníček či hobby, dobrovolně a v převážné míře zcela zdarma především pro svoje potěšení a radost; jedná se pak o tzv.