dveře - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Dveře Gniezno (Latinské Porta Regia, Královské dveře; Porta Aurea, Zlaté dveře) - jedinečná památka románského slévárenského umění, vyrobená za vlády knížete Mieszka III. Ve 12. století (přesný čas a místo vytvoření neznámé). Zapuštěno do vnitřního portálu verandy jižní Primaciální baziliky v Gniezně. Zobrazují biografii svatého. Adalbert. Dveře byly vyrobeny pro románskou budovu vysvěcenou v roce 1097. Od konce čtrnáctého do osmnáctého století se přestěhovali do katedrály Jarosława Skotnického, kteří byli ve dveřích vedoucích k východnímu rozpětí jižní lodi. Po roce 1784 byli usazeni u vchodu do západního rozpětí jižní lodi, v ostění klasicistního portálu. Od sedmnáctého století, zdroje používají alternativní jména pro Gniezno dveře - Porta regia (1608), Porta aurea (1611), Porta aenea (1616). Místní tradice přičítaly nadaci Bolesławovi Krzywoustymu, ale pozdější studie potvrdily pozdější datum, pravděpodobně mezi 1175 a 1200.