dovolená - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Prázdniny (latinské vydání „vacatio“) - období bez výuky. Data a délky svátků se liší v mnoha zemích a dokonce i v jejich jednotlivých částech. Důležitými faktory ovlivňujícími svátky byly náboženské svátky a rytmus práce zemědělců a související nutnost účasti všech členů rodiny, včetně dětí, na zemědělských pracích a na klimatu. V Polsku jsou svátky hovorovým názvem pro letní dovolenou. Do školního roku 2009/2010 se svátky vztahovaly na období ode dne následujícího po prvním pátku po 18. červnu do posledního srpna v daném roce, tj. Od konce školního roku do jeho opětovného zahájení na základní, juniorské a střední škole. Od roku 2011 začaly prázdniny v sobotu po posledním červnovém pátku a trvalo do konce srpna. Tato změna byla zavedena kvůli nárůstu počtu dní volna během školního roku. V roce 2017 začaly prázdniny 23. června a skončily 3. září. Je to kvůli nové regulaci, za předpokladu, že didaktické a vzdělávací třídy skončí první pátek po 20. červnu.