cruiseferryonline puzzle

Cruiseferry je loď, která kombinuje funkce výletní lodi s trajektem Ro-Pax. Mnoho cestujících cestuje s loděmi za účelem plavby a zůstává v cílovém přístavu pouze několik hodin nebo loď vůbec neopouští, zatímco jiní používají lodě jako dopravní prostředek. Výletní plavba je soustředěna hlavně v mořích severní Evropy, zejména v Baltském moři a Severním moři. Podobné lodě však provozují přes Lamanšský průliv i Irské moře, Středozemní moře a dokonce i na severním Atlantiku. Cruiseferries působí také z Indie, Číny a Austrálie. Plavby po Baltském moři V severním Baltském moři dvě hlavní konkurenční společnosti, Viking Line a Silja Line, po celá desetiletí soutěžily na trasách mezi Turku a Helsinkami ve Finsku a švédským hlavním městem Stockholm. Od 90. let 20. století se Tallink také stala významnou společností v této oblasti, která vyvrcholila akvizicí Silja Line v roce 2006. Seznam největších výletních lodí své doby Termín „cruiseferry“ se začal používat až v 80. letech 20. století, ačkoli byl retroaktivně použit pro dřívější trajekty, které mají kromě kapacity pro přepravu automobilů a cestujících i velké kabinové kapacity a veřejné prostory.