лед - изберете пъзел за решаване

Ледът е твърдото агрегатно състояние на водата. Промяната към това състояние настъпва, когато течната вода се охлади до температура по-ниска от 0 °C при стандартно атмосферно налягане. Лед може да се формира и на по-високи температури при по-високо налягане, също така водата може да се запази течна до -30 °C при ниско налягане. Ледът, образуван при високо налягане, се отличава с различна кристална структура от нормалния лед. Необичайно свойство на леда, замръзнал при налягане една атмосфера, е че е с около 8% по-ниска плътност от течната вода. Ледът има плътност 0,917 г/см3, докато плътността на водата е 0,9998 г/см³ при същата температура. Водата е най-плътна (около 1,00 г/см3) при температура 4 °C, като плътността ѝ намалява със започването на образуване на шестоъгълните кристали лед при спадане на температурата под 0 °C. Това се дължи на водородните връзки между водните молекули, като последните са по-неефикасни, когато водата е замръзнала. Всичко това резултира във факта, че леда плава над течната вода – свойство с изключителна важност за земния климат. Като твърдо вещество с кристална решетка ледът се счита за минерал. Ледът, който ни е познат от ежедневието, както и снегът, се определя като Ih, или лед с шестоъгълна структура.