спирална галактика - онлайн пъзели

Спиралните галактики са съставени от ядро и спирални ръкави. В нормалните спирални галактики, ръкавите започват от самото ядро. При друг вид спирални галактики ръкавите не започват от ядрото, а от пресичащата го ивица. Те се наричат пресечни спирални галактики. Един от трите основни типа галактики според Едуин Хъбъл, наред с елиптичните и неправилните.

Най-общо казано, два са основните компонента на спиралната галактика:

ядро, населено от стари звезди, придаващи му червен цвят, и

система от спирални ръкави, лежащи в една равнина, поне два, и населени с млади звезди, придаващи на ръкавите характерен син цвят.Характеристичният ъгъл е ъгълът между допирателната към най-изпъкналата част на спиралния ръкав и правата, свързваща тази най-изпъкнала точка с центъра на ядрото. Той варира между 0° и 90°. Когато ъгълът е 90°, спиралата се изражда в окръжност, а колкото по-малък е този ъгъл, толкова по-разгънат е спиралният ръкав.

Спиралните галактики биват два вида в зависимост от това от къде излизат ръкавите на галактиката. Ако те излизат директно от ядрото – това са нормалните спирални галактики.