кърмене - онлайн пъзели

Сестринска сестра - термин за различни видове задачи и професионални дейности на медицински сестри и медицински сестри, както и наука, знания, техника и изкуство, свързани с тези дейности.

Думата "кърмене" има значения като:

дейности по грижи и грижи за болни, извършвани от медицински сестри;

професия, започната от Флорънс Найтингейл през 19 век;

дейности, свързани с образованието и професионалното развитие на медицинските сестри и организационната система на тези дейности;

част от концепцията за здравеопазването със своите проблеми.

До началото на 19 век сестринството не е било поле на социална и професионална дейност (лекарите се занимавали с лечение и кърмене).

Дейности, свързани с кърменето, обаче се предприемат от зората на времето. Митовете и легендите на примитивните народи споменават мъдрите, вещиците, жените и хората, които се познават. С течение на годините от тази дейност се появяват лечебни дейности, където мъжете (вещици, шамани) започват да доминират. В светите книги (включително Египет, Индия) бяха включени и сестрински поръчки. Писанията на Чараки и Сусрута съдържат създаването на професионална сестра. В индуистките болници персоналът е подбран морално и е подготвен практически.