бунт - онлайн пъзели

Бунт - девиантно поведение към конформизма.

В концепцията на Робърт Мертън това означава начин на адаптиране на индивида, като отхвърля както социалните цели (ценности) на групата, така и социално признатите средства за постигане на тези цели (норми) и ги заменя със собствени ценности и норми. Поведенията от този тип могат да се появят под въздействието на фрустрация и недоволство, но бунтът носи предложението на алтернатива, като отхвърляне на доминиращата култура и замяната й с контракултура.

Поведението под формата на бунт е нестабилна реакция на аномията, ако бунтовническите групи не бъдат изолирани от останалата част от обществото, което би им позволило да увеличат своята сплотеност. Когато обаче започне да обхваща по-голямата част от обществото, това може да доведе до революция.

Мертън разграничава бунта от концепцията за негодувание на Ницше и Шелер. За разлика от бунта, негодуванието не води до пълна промяна в стойността: тайно желаните стойности също са изрично осъдени.

алтернативна култура

въстание

изправям се

набег

бунт

бунт

Робърт К. Мертън: Социологическа теория и социална структура. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein-ławuławski (преведено от). Варшава: PWN, 2002, поредица: Социологическа библиотека.