0
0
0

łubin - wybierz puzzle do ułożenia

Łubin (Lupinus L.) – rodzaj roślin należących do rodziny bobowatych. Liczy około 200 gatunków. Największe zróżnicowanie gatunkowe występuje w Ameryce Północnej, zasięg niektórych gatunków obejmuje także Andy w Ameryce Południowej (podrodzaj Platycarpos (Wats.) Kurl.). W obszarze śródziemnomorskim występują głównie rośliny jednoroczne (podrodzaj Lupinus) sięgając po Azję południowo-zachodnią. Rośliny z tego rodzaju zasiedlają zwykle siedliska wydmowe i pustynne – suche, piaszczyste lub kamieniste, a także zbiorowiska trawiaste. Niektóre gatunki uprawiane są jako rośliny pastewne, bogate w białka. Liczne gatunki jednak trujące z powodu zawartości alkaloidów. W Polsce liczne gatunki uprawiane, łubin trwały jest zadomowionym antropofitem.