zeuspussel på nätet

Zeus (grekiska Zευς) var gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi. Han kallades ibland för Dias som kommer från dyaus, det sanskritiska ordet för himmel. I romersk mytologi motsvaras han av Jupiter och även Jovis, som också det betyder "himmel".

Zeus attribut är en åskvigg, som han kunde kasta mot sina motståndare och en örn, som symboliserar styrka, mod och rättvisa. Han avbildas dessutom ofta med en lotusblomma, en spira, eller en krans av eklöv. Hans heliga djur var den gyllene örnen och vargen. Hans heliga växter var eken och sellerin. Fåglarna ansågs vara hans budbärare. Zeus präster ansåg sig därför kunna förutse framtiden genom att iaktta flygande fåglar.

Zeus var bland annat känd för sitt häftiga humör och sin förkärlek för kvinnor, både jordiska och gudomliga.