video - Välj ett pussel att lösa

Video (latin för "jag ser") är en teknik för behandling av elektriska signaler som representerar rörliga bilder. I svenska språket används ordet i vardagligt tal som benämning på en videofilm, lagrad på videoband, DVD eller Blu-ray. I plural på svenska: videor, alltså -r, inte engelskans videos. Under 1940-talet användes termen video i USA om det som senare skulle kallas television. TV-spel kallas video games (plural) på engelska. Audio Videokamera Musikvideo Lista över akronymer i videoteknik Streaming video Övervakningskamera Wikimedia Commons har media som rör Video. Video as Arts på Open Directory Project Video as Media Production på Open Directory Project Programmer's Guide to Video Systems: in-depth technical info on 480i, 576i, 1080i, 720p, etc.