vegetation - Välj ett pussel att lösa

Stäppvegetation - stäppväxtgemenskaper. Gräs dominerar i dem, även om andelen färgglada blommande perenner också är betydande och ofta betydande. Växter har en xeromorfisk vana - bladen är smala, kornorgan (främst lökar och knölar för lagring av näringsämnen och vatten) är vanliga. Beroendelivsmiljö och klimatförhållanden förändras stäppvegetationen till en lasostep eller halvöken eller öken. Omvandlingscykeln för stäppvegetation beror på temperatur- och luftfuktigheten. Höga sommartemperaturer (25 grader C) och låg nederbörd (i genomsnitt upp till 40 mm) ger inte levnadsförhållandena för större växter. Det är därför det är väldigt få av dem i stappen.