vattenfarkost - Välj ett pussel att lösa

Ett hjälpfartyg - en typ av beväpnade eller obeväpnade fartyg som spelar en extra roll i förhållande till stridsfartyg - ofta en icke-strid stödroll, men avgörande för stridsfartygens operationer. Hjälpfartyg inkluderar främst patrullbåtar, trålare, gruvbrytare, tankfartyg, flytande avmagnetiseringsstationer och bogserbilar. Dessa är vanligtvis små enheter som säkerställer de viktigaste styrkorna i krigshamnar och operativa områden i flottan. I Polen har hjälpfartyg vanligtvis inga namn och de identifieras med ett sidnummer eller ett taktiskt tecken. I den officiella klassificeringen (fartygsrangering) tilldelas de fjärde rangordningen. Enheter av denna rang har sidnummer bestående av en bokstav (eller två bokstäver) och siffror, till skillnad från fartyg från rang I-III, beskrivna endast av en sträng bestående av tre siffror. Bokstäver används för att ange klassen, och siffrorna som följer efter dem anger enhetens ordningsnummer. Till exempel börjar sidmarkeringarna av bogserbilar med "H", motorbåtar med "M", avmagnetiseringsstationer med "SD" och tankbilar med "Z". Hjälpfartyg är uteslutande vattenfartyg, och pråmar, flytande verkstäder (märkta med bokstäverna "respektive" W ") och andra fartyg utan egen framdrivning ingår inte i hjälpfartyg och har ingen flagga. Hjälpvattenfartygets flagga är en rektangulär bit blå tyg med ett bredd till längdförhållande 3: 5.