vägbinpussel på nätet

Vägbin (Halictidae) är en familj bin i insektsordningen steklar. Över 4 000 arter är kända varav ett femtiotal är påträffade i Sverige.

Vägbin är små till medelstora bin på mellan 4 och 10 millimeter. Färgen varierar från svart till metalliskt röd eller blå glänsande.

De flesta arter är solitära men det finns också sociala arter och arter som lever som boparasiter. De gräver sina bon i sandig eller lerig mark eller i murken ved. Även om de är solitära så bygger många arter gärna sina bon tillsammans i kolonier. De lever liksom andra bin av pollen och nektar. Gökbin lägger ofta ägg i vägbinas bo och dess larver snyltar på värdbiets förråd av pollen.

Vägbin har en världsvid utbredning.