tryck över huvudet - pussel på nätet

1918 är en vändpunkt i Polens politiska historia, det är också i pressens historia. Under mellankrigstiden fungerade inte pressen under lika och ständigt gynnsamma omständigheter. Polens politik och ekonomiska situation stod i vägen för att fullgöra sina grundläggande funktioner.

Vid den tiden dök över 20 000 upp i Polen. titlar, dvs fyra gånger mer än 1661-1918.

rättslig grund (inga formella och juridiska begränsningar)

sociokulturella förhållanden

vid självständighetstillfället var Polen ett fattigt land med en överbefolkad by. I början av 1920-talet utgjorde bybor över 64% av befolkningen. Intelligenten och akademikerna var få. Denna struktur innebar att pressen inte nådde ut ur stadsområdena i liten utsträckning.