trooping the color pussel på nätet

Trooping the Colour är en militär ceremoni som utförs av British Army och regementen från andra länder i Samväldet. Det är en tradition som går tillbaka till kung Karl II:s tid.

En Colour är en regementsfana, som tidigare användes som samlingspunkt på slagfältet. Varje regemente hade utöver sina symboler en egen färg eller kombination av färger på fanan, så att den lätt kunde kännas igen i stridens hetta.

Fanan blev en symbol för regementets band till monarken, en symbol för regementet och en symbol för stupade kamrater. Förlusten av en fana var en stor skam, och därtill var det en stor ära att erövra en av fiendens fanor. Det var bara bataljoner från infanteriregementen som bar fanor på slagfältet. Artilleriet hade kanonerna som samlingspunkt, och jägarregementen använde inte den traditionella linjeformationen.

I ceremonin ställs bataljonen upp i kompanier, och fanföraren och fanvakten marscherar, troops, mellan leden så att alla kan se att fanan är intakt. Detta görs före och efter varje slag, och ceremonin har behållits även om den inte längre har en praktisk betydelse eftersom fanan inte längre förs i strid.