torn - Välj ett pussel att lösa

Kyrktorn - en separat byggnad eller en del av kyrkobyggnaden. I de stora medeltida basilikanerna byggdes två torn vid korsningen av kyrkan med öst- och västtranseptet och sidotornen i ändarna av transepterna. Det fanns sex torn i kyrkan i Cluny. Italien Fristående torn (campanila, klocktorn) var särskilt populära inom italiensk arkitektur. Frankrike I Frankrike byggdes torn ofta i korsningen mellan kanten och transeptet, ett torn av denna typ kallas en torn. Tyskland I Tyskland var torn från väst (västsidan), enkla eller dubbla, populära. Polen I polsk arkitektur handlar vi vanligtvis med ett eller två torn på västsidan, ibland finns fristående torn (t.ex. i kyrkan St James i Nysa). I kollegiatkyrkan i Tuma nära Łęczyca, förutom de två tornen på västra sidan, finns det två mindre på axlarna på transeptet.