tonåren - Välj ett pussel att lösa

Adolescens (lat adolescere = (att) växa upp, tillväxa) är övergångsperioden mellan att vara ett barn och att vara vuxen; åren efter puberteten. Perioden inrymmer stora fysiska och psykiska förändringar. Kroppen växer, och den förändras snabbare än under någon annan period, undantaget spädbarnstiden. Tänkandet blir mer abstrakt, där individen kan resonera utifrån hypoteser (antaganden) och se ännu ej existerande möjligheter. Det sociala beteendet utvecklas allt mer mot vuxenrollen.Begreppet används mest inom psykologi och sociologi och handlar om de fysiska, psykologiska och sociala förändringar som sker under denna period. Att en person är i adolescensen beror inte på personens ålder utan på att nämnda förändringar pågår. Detta gäller i synnerhet de sociala och psykologiska förändringarna. Åldersmässigt sammanfaller adolescensen för de flesta med tonåren. Traditionellt anses adolescensen börja i och med att individen går in i puberteten. Tidpunkten för starten av puberteten har dock sjunkit de senaste decennierna, medan de sociala och psykologiska förändringarna ligger kvar vid ungefär samma tid som förut.