tallriks - Välj ett pussel att lösa

Konik är en ponnyras som härstammar från Polen. Konik betyder "ponny" eller "liten häst" på polska. Koniken blir cirka 130–140 cm i mankhöjd och har alltid den primitiva, brungråa blackfärgen. De har använts mycket som jordbrukshästar i Polen då de är starka och tåliga trots sin ringa storlek. De brukar även vara bra barnponnyer men kan bli extremt envisa. Koniken är en direkt ättling till den primitiva och egentligen utdöda Tarpanen och det är med hjälp av Konik som man har återuppfött en ny version av Tarpanen. Koniken är ättling i rakt nedstigande led från den primitiva och utdöda tarpanen och har funnits i Polen sedan urminnes tider. Konikens huvudsakliga hemvist är låglandet i sydöstra Polen, öster om floden San och de föds främst upp på det statliga stuteriet Jezewice och i Popielno men idag föds de även upp i flera länder i östra Europa. Stammarna har förbättrats något över åren genom orientaliskt blod från några av Polens förstklassiga arabiska fullblod. Konikponnyer har avlats i Polen under flera århundraden och var förr en mycket viktig tillgång för bönderna som använde ponnyerna inom jordbruken.