tak - Välj ett pussel att lösa

Ett yttertak är ett byggnadselement som utgör en byggnads övre avgränsning och, i Sverige, fungerar som klimatgräns. Jämför innertak. Gavelsprång Läkt Takfall Takfot även kallat taksprång eller takskägg Takkupa Taklag, takstomme eller takröste Taklist Taknock eller takås Takpanel Takryttare Takränna Taksparre Takspegel Takstol Takstege Tätskikt Vindskida eller vindskiva En yttertaksbeklädnad vars uppgift är att skydda byggnaden från väder och vind och avleda regnvattnet eller snö, kan bestå av olika material, till exempel: tegel (Taktegel) betong (Betongtakpannor) plåt av aluminium, stål eller koppar trä (se till exempel spåntak) eller vedtak skiffer (se skiffertak) bandplåt eller korrugerad plåt plast skivor av glas. takpapp, se papptak sten asbestcement (typ eternit och liknande) med flera konstgjorda skivor. växtmaterial torvtak strå (stråtak) eller agtak. gröna tak med växtbädd. Hjälmtak Korstak Kupoltak Kägeltak eller kontak Mansardtak Motfallstak eller V-tak Plantak eller terrasstak Pulpettak Sadeltak Skärmtak Sågtak Säteritak Torntak Tälttak eller pyramidtak Valmat tak, även kallat valmtak eller holländskt takDet finns också flera kombinationer av ovanstående tak såsom mansardpulpettak, mansaradtälttak och valmat mansardtak.