syskonpussel på nätet

Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra. Helsyskon kallas personer som har två gemensamma biologiska föräldrar. Halvsyskon kallas personer som endast har en gemensam biologisk förälder. Två personer som inte är släkt, men som har varsin förälder som gifter sig med varandra kan kallas styvsyskon (jämför styvfamilj). Sedan kan man även använda sig av termerna adoptivsyskon (ett adopterat syskon) och fostersyskon (fosterhemsplacerade personer/barn). Ett kvinnligt syskon kallas syster och ett manligt kallas bror. Två syskons barn blir kusiner till varandra och syskonens barnbarn blir sysslingar till varandra. Med mer precisa termer är det dock så att om syskonen är halvsyskon, så blir barnen halvkusiner och barnbarnen halvsysslingar. Syskonbarn är barn till ett syskon. En mycket ålderdomlig betydelse av ordet syskonbarn, som kan påträffas i äldre litteratur, är kusin.