synvård - Välj ett pussel att lösa

Society for the Care of the Blind - en förening med status som en allmän förmånsorganisation, som syftar till att omge de blinda och de blinda med omfattande vård för att tillgodose deras utbildnings-, utbildnings-, rehabiliterings-, sociala och religiösa behov. Föreningen driver Institute for the Blind i Laski. Idén att inrätta en förening som skulle hjälpa blinda människor föreslogs av den blinda grevinnan Róża Czacka, Warszawa ögonläkare Dr. Bolesław Ryszard Gepner. Det första mötet i denna fråga ägde rum den 19 november 1908 i Czacki-palatset i Warszawa vid ul. Nowozielna 49. Stadgan för den framtida organisationen fastställdes 1910 av en advokat och politisk aktivist, då blind, Stanisław Bukowiecki. I oktober i år lämnades en ansökan in för föreningen under namnet "Society for the Protection of the Blind in Kingdom of Poland" till Tsars Governorate Office for Associations i Warszawa. Samhället infördes i föreningsregistret den 11 maj 1911 under nummer 281. Grundarna var: Róża Maria hr. Czacka, Bolesław Ryszard Gepner - ögonläkare, Antoni Górski - markägare, Wanda z Badenich hr.