studerandeVälj ett pussel för att lösa

En student är oftast en person som läser vid universitet eller högskola, men beteckningen används även om den som med hängivenhet ägnar sig åt att lära ett visst ämne och därmed anses studera detta. Student kan också syfta på en person som tagit studenten, det vill säga gått ut från gymnasiet. I modernt språkbruk används student synonymt med studentexamen i vardagliga uttryck som "ta sin student". Ordet student kommer i svenskan från tyskans Studente av latinets studens, genitiv studentis, presens particip av studeo som betyder 'ivrigt ägna sig åt något', 'studera'. Studenter vid tekniska högskolor eller tekniska fakulteter kallas även teknologer. Kulturen kring studentlivet är ofta särpräglad, på ett sätt som kallas studentikost. Uttryck för detta är exempelvis att studenter i Norden på vissa högskolor och universitet vid festliga tillfällen klär sig i studentoveraller. Inte sällan deltar universitetsstudenter i skämt och upptåg. Dessa kan ofta inkludera mindre kriminalitet, såsom stöld av vägskyltar eller trafikkoner och annan allmän egendom, eller andra typer av mindre bedrägerier. Skämt av studentikos typ är inte bara vanliga, utan spelar en stor roll i den studentkultur som flera publicerade böcker har skrivit om.