stor pyramidpussel på nätet

Cheopspyramiden eller Khufupyramiden är den största och äldsta pyramiden på Gizaplatån i utkanten av Kairo i Egypten. Pyramiden byggdes sannolikt under Egyptens fjärde dynastis farao Cheops regenttid (början på 2500-talet f.Kr.) och är med sin nutida höjd på 138 meter den största av alla pyramiderna i Egypten. Den utgör, tillsammans med de intilliggande Chefrens pyramid och Menkauras pyramid samt Sfinxen, några av världens mest berömda byggnadsverk. Pyramiden var ursprungligen täckt av ett slätt yttre lager av vitpolerad kalksten som dock har rasat eller demonterats genom åren. Det finns tre kända större kamrar inuti pyramidstrukturen, den Ofullbordade kammaren i berggrunden under pyramiden samt Konungens kammare och Drottningens kammare. Pyramiden är byggd med en mycket hög geometrisk precision när det gäller till exempel planhet, orientering och dimensioner. Vid Cheopspyramiden finns även tre mindre pyramider för Cheops hustrur samt gravar, mastaba, för adelsmän. Sedan 1979 är Cheopspyramiden listad av Unesco som kulturellt världsarv. Cheopspyramiden tros vara byggd som gravmonument av och för den egyptiske faraon Khufu (Cheops) omkring år 2600 f.Kr. Det direkt påtagligaste beviset för vem som uppfört pyramiden är hieroglyferna i utrymmet över Konungens kammare där farao Cheops nämns.