stopp - Välj ett pussel att lösa

Fordonsparkering - immobilisering av fordonet inte till följd av trafikförhållanden eller föreskrifter, som varar längre än 1 minut. Parkering på trottoaren är möjlig med ett sidhjul eller framaxeln på ett fordon som väger upp till 2,5 ton, förutsatt att: det finns inget parkeringsförbud för en viss vägsträcka hindrar inte fotgängare ett fordon placerat med framaxeln på trottoaren hindrar inte trafiken på vägen. på platser som gör det svårt att komma in eller lämna anläggningen i bostadsområdet utanför de utsedda platserna omedelbart efter och före nivåövergången i ett bebyggt område med bilar som är över 12 m långt eller som väger över 16 ton.