skuldra - Välj ett pussel att lösa

Överarm (latin: brachium) är i människans kropp det första segmentet i den övre extremiteten. Överarmen avgränsas upptill (proximalt) av axeln eller skuldran och nedtill (distalt) av armbågen och underarmen. Överarmens muskulatur fäster i dess enda ben överarmsbenet (humerus). Överarmens muskler kan uppdelas i armbågsledens flexormuskler på överarmens framsida och extensormuskler på överarmens baksida. Bland de viktigaste skelettmusklerna i den förra gruppen ingår m. biceps brachii, m. coracobrachialis och m. brachialis och i den senare m triceps brachii Överarmens två muskelgrupper avskiljs av två septum (septum intermusculare mediale och laterale) och omges av fascia brachii. Den främre muskelgruppen kan uppdelas i ett djupt muskellager och ett ytligt. M. biceps brachii och m.