skapande - Välj ett pussel att lösa

Adams skapelse är en takfresk i Sixtinska kapellet, målad av Michelangelo omkring 1508–1511 eller 1510. Den illustrerar den bibliska berättelsen från Första Mosebok (Genesis) där Gud Fadern andas liv i Adam, den första människan. Scenen utgörs av en vänster- och en högerhalva. Till vänster vilar en naken mansgestalt, Adam, med överkroppen lutande på höger arm och med vänster ben högt uppdraget. Därvid kan han (nästan) låta den utsträckta vänsterarmen vila på vänster knä. Adam tittar till vänster (till höger i bild för scenens betraktare), mot det håll som hans utsträckta vänsterarm pekar. Hans pekfinger nuddar nästan vid högerhandens pekfinger på Gud, som i en "röd sky" och omgiven av änglar och andra himmelska gestalter sträcker sig ner mot Adam där nere på marken. Gud på sitt moln och Adam nere på sin jord är dock endast något åtskilda i höjdled, förtydligat genom den en lutande marklinje som sträcker sig från ovan Adams huvud och ner till under Guds moln. Gud är klädd i en vit särk och bär ett vitt skägg. Målningen är endast en del av den stora målningssamlingen på Sixtinska kapellets väggar och i dess tak.