skadlig programvara - Välj ett pussel att lösa

Sabotageprogram, skadeprogram, skadlig programvara, engelska malware, är ett samlingsbegrepp för oönskade datorprogram eller delar av datorprogram som har utvecklats i syfte att störa IT-systemet, för att samla in information i smyg, eller utnyttja för ändamål som inte gagnar användaren, såsom utskick av skräppost, intrång på andra datorer eller Denial of Service-attacker. Sabotageprogram installeras på en dator eller ett datornätverk utan administratörens samtycke, eller med ett samtycke som inte innefattar alla aspekter av programvaran. Sabotageprogrammen kan klassificeras enligt hur de sprider sig, vad de gör eller någon annan aspekt: Virus – Sprider sig till filer lagrade på den infekterade datorn och följer med infekterade filer när de överförs till andra datorer. Mask/Worm – Sprider sig via datornätverk mellan datorer. Trojansk häst/Trojan – Utger sig för att göra en sak, men utför andra saker vanligen dolda för en användare, till exempel nedladdning av spionprogram. Logisk bomb - Utför en (skadlig) handling under speciella villkor, till exempel på ett visst datum. Spionprogram/Spyware – Spionerar på privat information och skickar informationen över internet. Annonsprogram/Adware – Visar annonser på infekterade datorer. Keylogger – Registrerar information om de tangenter som trycks på datorn, till exempel lösenord, och lagrar informationen lokalt för senare åtkomst eller skickar den via internet. Bakdörr/Backdoor – möjliggör åtkomst till datorn förbi de normala säkerhetskontrollerna.