ship - Välj ett pussel att lösa

En farkost är ett fortskaffningsmedel för transport av varor och människor på land, på eller i vatten, i luften eller i rymden. Ordet används oftast om anordningar som inte är konventionella transportmedel – såsom rymdfarkoster, ballonger, isjakter och diverse andra specialkonstruktioner.