serier - Välj ett pussel att lösa

En tecknad serie är en serie (sekvens, följd) av bilder, med eller utan text, vilka presenterar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra, ofta med en kort paus mellan varje ruta. Som konstform kombinerar den tecknade serien narrativt berättande och bildberättande, och utgör därmed ett mellanting mellan litteratur och bildkonst. I bland annat Frankrike används termen "Den nionde konstformen" om tecknade serier.Den moderna tecknade seriens födelse brukar vanligen anges till 1800-talets sista decennium, även om dess historiska rötter är betydligt äldre. Under 1900-talet kom mediet att slå igenom stort, framför allt inom barn- och ungdomskulturen, och många gånger sida vid sida med den animerade filmen. Geografiska områden med en etablerad serietradition är framförallt USA, Frankrike-Belgien och Japan. Exempel på framgångsrika tecknad serier är Tintin, Knoll och Tott, Stålmannen, Snobben, Blixt Gordon, Knasen, Fantomen, Astro Boy, Lucky Luke och Bamse. En tecknad serie är i regel tecknad, det vill säga producerad med samma verktyg som används till fristående illustrationer och skämtteckningar (blyerts, bläck, tusch, etc.). Den kan antingen vara utförd i svartvitt (med eller utan laverad gråskala, punktraster/linjeraster och skraffering) eller i färg. Därutöver förekommer även serier målade i andra tekniker, såsom akvarell. Upphovsmännen till en serie kallas vanligen serieskapare, och många gånger är arbetet med serien uppdelat mellan manusförfattare och tecknare.