rosa - pussel på nätet

Rosa - en grupp växter, beroende på den systematiska metoden, som utgör en taxonomi för en viss systematisk rang eller klader av relaterade (härrörande från en gemensam förfader) växter i det fylogenetiska taxonomi-kladogrammet. I det första fallet placerades denna grupp i underklassens rang (Rosidae Takht.), Bland andra i Cronquist (1981), Takhtajana (1997) och Reveal (1999 och 2007). I APG I (1998) -systemet definierades clade som rosor, vilket, efter det som de fylogenetiska förhållandena lärdes, senare specificerades av APG II-systemet och på Angiosperm Phylogeny-webbplatsen. Idag anses växter med en gemensam förfader vars rosa släktingar (systerklad) är vinstockar (Vitales) rosa. Synaborfiska egenskaper hos denna grupp är: långsträckt äggloss, duplikat genom, dysfunktionell infA-gen i kloroplastid-DNA och brist på mitokondriell coxII.i3-intron. Dessa inkluderar växter med woody stjälkar (träd och buskar), örtartade växter. Den har 16 rader av angiospermer. Różowe (Rosoideae) är också namnet på rosacea-underfamiljen. Lämnar Lamella hela eller uppdelade (ofta pinnat).