reflexion - Välj ett pussel att lösa

Reflektionsteorin (nm. Abbildtheorie, copy / representation theory of kunskap) - i en realistisk teori om kognition är en process för att återspegla verklig verklighet i mänskligt medvetande. I den materialistiska teorin om kognition (teorin om dialektisk materialism) är processen för återuppbyggnad av den materiella verkligheten i det mänskliga medvetandet. Reflektionsteorin kan förstås enligt följande: som en orsak-och-effekt-relation - stimuli utlöser en sekvens av mentala handlingar, som en psykosocial relation - förhållandet mellan mentala handlingar och egenskaperna i samhället som konditionerar dem, som isomorfism av innehållet i mentala handlingar med fragment av materiell verklighet. Reflektionsteorin kritiserades av Immanuel Kant och av neo-kantister.