pussel pussel på nätet

Pussel - manuellt pussel, vars lösning behövs för att korrekt manipulera dess element.

De vanligaste kategorierna av pussel inkluderar:

och andra, mindre vanliga.