psykologisk stress - Välj ett pussel att lösa

Stress (stress) - definieras i psykologin som ett dynamiskt anpassningsförhållande mellan individens förmågor och situationens krav (stressor; aversiv stimulans [fotnot behövs)), kännetecknad av en obalans i mental och fysisk. Att ta botemedel är ett försök att återställa balansen. I medicinsk terminologi är stress en homeostasstörning orsakad av en fysisk eller psykologisk faktor. Stressfaktorer kan vara mentala, fysiologiska, anatomiska eller fysiska faktorer. Begreppet stress introducerades för användning av Hans Hugo Selye, som ägnade 50 års vetenskaplig forskning till detta fenomen. Av denna anledning fick han smeknamnet Dr Stress. Selye har publicerat över 1400 artiklar och 30 böcker om stress. Selye var den första som antagit att ett antal somatiska sjukdomar är resultatet av en persons oförmåga att hantera stress. Han kallade detta fenomen misslyckandet med den så kallade