polen kvinnors nationella - pussel på nätet

Nationell sorg i Polen - det infördes sedan partitionerna, under förekomsten av andra polska republiken, andra världskriget, Folkrepubliken Polen och tredje polska republiken. Det tillkännages av Republiken Polens president eller av en person som utför sina uppgifter. Under perioden för den tredje polska republiken är den rättsliga grunden för införande av nationell sorg Art. 11 i lagen av den 31 januari 1980 om Polens vapen, färger och hymne och om statliga tätningar. I Polen införs nationell sorg av presidenten för Republiken Polen i form av en förordning med en underskrift av premiärministern. Ett undantag från denna regel var införandet av nationell sorg av ministerrådet genom resolution av den 3 april 2005 nr 80/2005 (parlamentsledamot 2005 nr 19, punkt 307) samtidigt med ordförandet av Polens president. Under perioden med nationell sorg sänks statsflaggorna på offentliga byggnader till halva masten.