platspussel på nätet

Cirkulär plats - en av de typer av omständigheterna, en av fem delar av meningen (förutom ämnet, dom, objekt och tillägg). Det indikerar aktivitetsplatsen (var?), Såväl som handlingsriktningen (var ?, var ?, vilken väg?), Varför är det i modern lingvistik också en adverbial riktning som skiljer sig.

Platsbedömningen uttrycks med hjälp av adverb (t.ex. Var det nyligen), prepositioner, dvs substantiv med prepositioner (t.ex. House stod vid floden.), Substantiv i instrumentell i adverbial mening (t.ex. Platser var lera.) Och jämförande uttryck och yttranden (t.ex. rösten kom vagt ut, som om bakom en vägg). Ibland används adverbet på platsen med pronomenet (t.ex. det var i Vilnius, där jag tjänade i armén.), Vilket skapade enstaka meningar.

Jag jobbar nu där min pappa en gång arbetade.