personlig - Välj ett pussel att lösa

Personuppgifter - information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan direkt eller indirekt identifieras, särskilt baserat på en identifierare som namn, identifikationsnummer, platsinformation, online-identifierare eller en eller flera specifika faktorer som avgör fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, den fysiska personens ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. I polsk lag har denna term definierats i lagen om skydd av personuppgifter. I lagens mening var personlig information all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den identifierbara personen var en person vars identitet kunde bestämmas direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett identifikationsnummer eller en eller flera specifika faktorer som definierar hans fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala egenskaper. Informationen ansågs inte kunna identifiera personen om det skulle innebära för stora kostnader, tid eller åtgärder. Därför var personuppgifter inte enskild information med en hög grad av generalitet, till exempel namnet på själva gatan, antalet hus där många människor bor eller belöningsbeloppet. Denna information utgjorde personuppgifter när den kombinerades med annan ytterligare information, t.ex. namn och efternamn, eller PESEL-nummer, som följaktligen kan hänvisas till en specifik person.